LONG SHENG > Frame Lugs > Dropout > Butt Welding Type